Wat te doen met uw mazouttank voor de verkoop van uw huis? - onderhoud-mazoutketel

mazoutketel kuisen Hasselt
mazoutketel kuisen Hasselt

onderhoud-mazoutketel

mazoutketel kuisen Hasselt

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankkeuring

onderhoud-mazoutketel

mazoutketel kuisen Hasselt

schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankeuring

mazoutketel kuisen Hasselt
mazoutketel kuisen Hasselt

onderhoud-mazoutketel

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankeuring

mazoutketel kuisen Hasselt
mazoutketel kuisen Hasselt

onderhoud-mazoutketel

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankkeuring

Ga naar de inhoud

Wat te doen met uw mazouttank voor de verkoop van uw huis?

Verkoopt u uw huis en beschikt u niet (meer) over een geldig conformiteitsattest voor uw bovengrondse mazouttank?
Laat dan uw tank keuren door een erkend technicus stookolie.
Bovengrondse mazouttanks kleiner dan 5.000 kg opslag (6.000 liter) die na 1 maart 2009 in gebruik zijn genomen, hebben geen periodieke keuring nodig.
Wel moeten ze vóór de ingebruikname éénmalig gekeurd worden.
Voor de verkoop van uw huis, is het niet verplicht uw bovengrondse tank extra te laten keuren.
Wel dient u over een geldig conformiteitsattest te beschikken.
Bovengrondse mazouttanks kleiner dan 6000 liter moesten vóór 1 augustus 2003 een overvulbeveiliging hebben en gekeurd worden.
Indien op uw attest staat dat de volgende keuring dient te gebeuren op 1 maart 2009 of daarna, hoeft u de tank niet meer te laten keuren.
Indien de datum van herkeuring valt vóór 1 maart 2009, dient u de tank nog éénmaal te laten keuren.
Het geeft natuurlijk wel vertrouwen aan de potentiële koper als u toch de tank laat keuren, zodanig dat de koper zeker is dat er geen lek of milieugevaar is op het moment van de verkoop.

Wij werken in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant.

Een lekkende stookolietank is zeer schadelijk voor het milieu.
De bodem wordt verontreinigd en mogelijk ook het grondwater.
Niemand ziet graag zijn centen in de grond sijpelen en zit te wachten op dure saneringskosten voor een lekke mazouttank en de eventuele boetes hiervoor.
Voorkomen is dus beter dan genezen.
Laat daarom uw tank controleren en keuren door een bevoegd technieker stookolietanks.
De wetgeving omtrent het plaatsen, onderhouden en saneren van stookolietanks in Vlaanderen staat beschreven in VLAREM.
VLAREM staat voor Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen.
In het Vlaamse Gewest heeft een erkend technicus stookolietanks een SV-nummer, bestaande uit de letters 'SV' en 5 cijfers.

mazoutketel kuisen Hasselt
mazoutketel kuisen Hasselt
mazoutketel kuisen Hasselt

Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Luikersteenweg 11 | 3500 Hasselt

Terug naar de inhoud